ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2016-02-20 00:00

Όλα τα άρθρα, έγγραφα, δελτία τύπου και γενικά οποιοδήποτε γραπτό κείμενο δημοσιεύεται κάτω από της εξής προϋποθέσεις:   

1. Δεν αφορούν πολιτικά πρόσωπα και τις πολιτικές δραστηριότητες τους άμεσα ή έμμεσα, αλλά ούτε την πολιτική αυτή κάθε αυτή, τόσο τοπικά, όσο σε εθνικά και παγκόσμια επίπεδα. Επίσης δεν επιτρέπεται η προβολή και η προσβολή πολιτικών και κομματικών ιδεολογιών σε οποιαδήποτε περίπτωση και με καμία μορφή.

2. Δεν αφορούν προσωπικές σχέσεις, διαμάχες, δικαστικές διαφορές και αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.

3. Δεν παραβιάζουν την αρχή των προσωπικών δεδομένων.    

4. Δεν λοιδορούν, συκοφαντούν, γελοιοποιούν, υβρίζουν ή βωμολοχούν τίποτα και κανέναν.

5. Είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα και τηρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα (όταν αυτά υπάρχουν), τόσο του περιεχομένου όσο και του υλικού, όπως φωτογραφίες κτλ.

6. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και του ατόμου που τα αναρτά στην ιστοσελίδα. Όπου ένα από αυτά ή και τα δύο παραλείπονται, θεωρείτε το Δ.Σ. του συλλόγου

7. Η θεματολογία τους πρέπει να πηγάζει από κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα και δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους σκοπούς - στόχους της ιστοσελίδας και κατά προέκταση του συλλόγου μας .

8. Το φωτογραφικό ή άλλο υλικό που τυχόν αναγνώστες ή συντάκτες αποστέλλουν προς δημοσίευση, αυτομάτως περιέχεται στη δικαιοδοσία της ιστοσελίδας η οποία αποκτά το δικαίωμα της πλήρους εκμετάλλευσης, τροποποιήσεως και διαθέσεως στο κοινό κατά το δοκούν. Φωτογραφίες που έχουν ήδη λογότυπο του αποστολέα και ιδιοκτήτη τυπωμένο, δύναται να λαμβάνουν επιπλέον το λογότυπο της ιστοσελίδας και να υπογράφονται ηλεκτρονικά τα πνευματικά δικαιώματα επί αυτών. Φωτογραφίες που είναι υπογεγραμμένες, είτε ηλεκτρονικά είτε φέρουν λογότυπο από τρίτα άτομα δεν γίνονται δεκτές για δημοσίευση, παρά μόνο στην περίπτωση που η άδειά τους επιτρέπει την ελεύθερη χρήση. 

 

Βήμα αναγνωστών 

   1. Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός πολιτικών προσώπων και η πολιτική γενικότερα, επίσης η προβολή  ή προσβολή οποιασδήποτε πολιτικής ή κομματικής ιδεολογίας σε οποιαδήποτε περίπτωση και με καμία μορφή.

   2. Πάσης φύσεως προσβλητικό περιεχόμενο για οποιονδήποτε και για οτιδήποτε θα απομακρύνεται χωρίς δεύτερη σκέψη

  3. Περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους με σεξ, βία και βωμολοχίες όχι μόνο θα απομακρύνεται αμέσως αλλά και θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές αν κριθεί απαραίτητο για τα στοιχεία του αποστολέα.

  4. Δεν γίνονται δεκτές επιστολές και κείμενα που αφορούν προσωπικές διαφορές, διαμάχες ή αντιπαραθέσεις που δεν ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό της ιστοσελίδας

 5. Απορρίπτονται επιστολές και κείμενα με άμεσο ή έμμεσο διαφημιστικό υλικό και επιστολές που αποσκοπούν στην αυτοπροβολή ή το κέρδος του αποστολέα

 6. Ο αποστολέας οφείλει να αναφέρει και να αναγράφει επί της επιστολής ή του κειμένου τα πραγματικά του στοιχεία τα οποία θα είναι ορατά στους αναγνώστες. Επίσης είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός υπεύθυνος των περιεχόμενων των επιστολών και κειμένων του, τόσο όσον αφορά την ορθότητα τους, όσο και για την άμεση απόδειξη της ορθότητας αυτών αν και όταν και από όποιον ζητηθεί η απόδειξη

 7. Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παραπλανητικά η ψευδή στοιχεία που τυχόν δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν στο μέλλον. Επίσης δεν είναι υπεύθυνη, ούτε υπόλογη, ούτε υπόχρεη ώς προς το περιεχόμενο των επιστολών και των κειμένων ή την πιστοποίηση του περιεχομένου αυτών, των αδειών χρήσης τρίτων και τα πνευματικά δικαιώματα που πιθανών να υπόκειται. Για όλα τα παραπάνω άμεσα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο αποστολέας

 8. Η ιστοσελίδα σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία για επιστολή ή κείμενο θα το απομακρύνει άμεσα, μόνο στη περίπτωση που η καταγγελία έγινε επώνυμα και με σαφή αναφορά στους λόγους που καταγγέλλεται, καθώς και με τη συνοδεία των αποδείξεων αυτών των λόγων. Παράλληλα, έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να παραδώσει όσα στοιχεία για τον αποστολέα έχει στη κατοχή της, τόσο στον άμεσα θιγόμενο και (ή) καταγγέλλοντα, όσο και σε όποια δημόσια αρχή

 9. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να πάψει στο μέλλον την δημοσίευση μεμονωμένων επιστολών και κειμένων ή και το σύνολο αυτών κατά την κρίση της και χωρίς προειδοποίηση. Δύναται επίσης να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση τους όρους που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο

10. Η ιστοσελίδα, διατηρεί το δικαίωμα της απόκρυψης - διαγραφής των κειμένων και σε καμιά περίπτωση τροποποίηση ή παραποίησή τους, αν αυτό κριθεί σκόπιμο, αποκλειστικά και μόνο για στοιχεία συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες, τηλεφώνων, διευθύνσεων, προσωπικών δεδομένων, βίντεο και φωτογραφίες μελών του συλλόγου. Όλα τα παραπάνω γνωστοποιούνται σε κάθε μέλος που το αφορούν με προσωπικό ηλεκτρονικό ή έγγραφο μήνυμα από τους διαχειριστές, στο οποίο και οφείλουν να απαντήσουν ότι ανέγνωσαν και συμφωνούν με όλα τα παραπάνω προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

© 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode