ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021

2021-01-04 23:01

 Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

   Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 02 Ιανουαρίου 2021 αποφασίστηκαν τα εξής:

    1.  Ψήφιση του απολογισμού 2020 και του προϋπολογισμού 2021.

  2. Τακτική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 2 του καταστατικού και σε εφαρμογή της ΚΥΑ Β/1/02-01-21 της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας με ισχύ έως την 11/01/21, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 διά ζώσης στις 11:00 στον αύλιο χώρο του γραφείου του Συλλόγου με τα παρακάτω ημερησίως διατάξεως θέματα:

       α. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός περασμένου έτους.

       β. Ημερομηνία διοργάνωσης 3ης γιορτής χελιού

       γ. Συμψηφισμός συνδρομών 2020 και 2021.

       δ. Αξιοποίηση χώρου παλιάς παιδικής χαράς.

  Στην περίπτωση παράτασης της ισχύος των περιοριστικών μέτρων της ανωτέρω ΚΥΑ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 19:00 μέσω διαδικτύου (messenger). Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. τις επόμενες ημέρες θα αποστείλει σχετικές οδηγίες σε όλα τα μέλη ατομικά. Σε αδυναμία υλοποίησής της λόγω τεχνολογικών προβλημάτων ή μη απαρτίας, το Δ.Σ. θα ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης αμέσως μετά των λήξη των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.   

© 2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode